Testowe moduł K2
Testowe moduł K2

Testowe moduł K2 (6)

poniedziałek, 10 lipiec 2017 17:38

rekrutacja trwa nadal

Napisał

Rekrutacja uzupełniająca dokonywana jest bez pomocy systemu informatycznego. Rodzice będą mogli otrzymać wniosek do wypełnienia w szkole.

wtorek, 21 marzec 2017 13:02

Jak wstawić pokaz slajdów

Napisał

Aby załączyć pokaz slajów należy stworzyć moduł typu pokaz slajdów i dołączyć do niego zdjęcia.

Następnie w edytorze artykułu w którym ma pojawić się pokaza należy dołączyć moduł używając przyciku [Moduł] i dołączyć wcześniej stworzony moduł z pokazem slajdów tak jak poniżej

 

 

piątek, 17 marzec 2017 15:32

Rachunkowość od podstaw

Napisał

 Rachunkowości od podstaw

Adresaci kursu:

Kurs rachunkowości od podstaw  przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach.

Data przeprowadzenia - z chwilą zebrania grupy min.15osobowej, koszt-300 zl./os.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele  w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce  realizacji zajęć:  ZS  im. Gen Wł. Andersa , ul. Targowa 29

Sposób zapisywania się na zajęcia: osobiście w siedzibie placówki lub telefonicznie: 34/3619100

Forma nauki

Kurs obejmuje 150 godzin w  formie wykładu i ćwiczeń na komputerach

Program kursu:

 • Podstawowe metody i zasady rachunkowości.
 • Przedmiot rachunkowości czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Organizację rachunkowości i zakładowy plan kont.
 • Podstawy ewidencji księgowej
 • Ewidencja operacji bilansowych
 • Ewidencja operacji wynikowych takich jak sprzedaż produktów, zakup usługi zewnętrznej.
 • Składniki bilansu w tym poszczególne elementy aktywów oraz pasywów.
 • Klasyfikacja i ewidencja przychodów oraz kosztów, w tym przychody i koszty podstawowej, pozostałej oraz finansowej działalności.
 • Rachunek kosztów
 • Zasady kalkulacji wyniku finansowego.
 • operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych
 • błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 • zapoznanie z  oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

piątek, 17 marzec 2017 15:17

język angielski branżowy ITI

Napisał

Kurs ten przeznaczony jest dla pracowników działu IT od poziomu podstawowego A1 do średniozaawansowanego B2. Kurs może być rozszerzony lub skrócony w zależności od potrzeb słuchaczy. Istnieje możliwość stworzenia zajęć grupowych lub indywidualnych.

Celem kursu jest podniesienie znajomości z języka ogólnego w zakresie sprawnego komunikowania się w języku obcym (angielskim) . Oprócz podniesienia kompetencji językowych oferujemy również zajęcia  komunikacyjne z wykorzystaniem języka branżowego. Znajomość języka zawodowego z pewnością będzie atutem na obecnym rynku pracy a co za tym idzie stworzy szansę na lepsze zarobki oraz zwiększy możliwość awansu

w pracy a także zatrudnienia w firmach zagranicznych.

Kurs obejmuje 120 godzin na odpowiednim poziomie nauczania (podstawowym, średniozaawansowanym). Całość podzielona jest na moduły :

- język angielski ogólny (60 godzin) ,

- język angielski branżowy (20 godzin),

- język angielski komunikacyjny (30 godzin),

- zajęcia z autoprezentacji: prezentacja projektów, negocjowanie umów, rozmowa kwalifikacyjna, etc. ( 10 godzin).

Każdy moduł kończy się egzaminem wewnętrznym a po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Uczestnicy kursu otrzymują pełny komplet materiałów szkoleniowych.Podczas szkoleń zapewniamy napoje gorące (kawę , herbatę) dla wszystkich uczestników.

min. liczebnośc grupy - 15; koszt kursu od 1 uczestnika- 240 zł.

Kurs ten przeznaczony jest dla pracowników działu IT od poziomu podstawowego A1 do średniozaawansowanego B2. Kurs może być rozszerzony lub skrócony w zależności od potrzeb słuchaczy. Istnieje możliwość stworzenia zajęć grupowych lub indywidualnych.

Celem kursu jest podniesienie znajomości z języka ogólnego w zakresie sprawnego komunikowania się w języku obcym (angielskim) . Oprócz podniesienia kompetencji językowych oferujemy również zajęcia  komunikacyjne z wykorzystaniem języka branżowego. Znajomość języka zawodowego z pewnością będzie atutem na obecnym rynku pracy a co za tym idzie stworzy szansę na lepsze zarobki oraz zwiększy możliwość awansu

w pracy a także zatrudnienia w firmach zagranicznych.

     Kurs obejmuje 120 godzin na odpowiednim poziomie nauczania (podstawowym, średniozaawansowanym). Całość podzielona jest na moduły :

- język angielski ogólny (60 godzin) ,

- język angielski branżowy (20 godzin),

- język angielski komunikacyjny (30 godzin),

- zajęcia z autoprezentacji: prezentacja projektów, negocjowanie umów, rozmowa kwalifikacyjna, etc. ( 10 godzin).

   Każdy moduł kończy się egzaminem wewnętrznym a po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Uczestnicy kursu otrzymują pełny komplet materiałów szkoleniowych.

Podczas szkoleń zapewniamy napoje gorące (kawę , herbatę) dla wszystkich uczestników.

bip

epuap

reforma

CKE

OKE Jaworzno

Mannequin

 

old wwwPoprzednia strona