Iwona Brzezowska

Iwona Brzezowska

środa, 23 sierpień 2017 17:22

szkolny zestaw podręczników

Uprzejmie informujęmy, że szkolny zestaw podręczników zamieszczony został w zakładce dokumenty

методи цифрової графіки і друку - набір триває

 Szanowni Rodzice i Uczniowie,

zapraszamy każdego ucznia, który nie dostał się do innych szkół, a nawiązując do rekrutacji uzupełniającej trwającej do końca wakacji informuję, że progi punktowe wymagane do przyjęcia do klasy I technikum na kierunek grafika i poligrafia cyfrowa-spec. programowanie, nie są jedynym kryterium warunkującym przyjęcie do klasy I. Uczeń mający mniejszą liczbę punktów może być także przyjęty. W grafice komputerowej liczą się nietypowe uzdolnienia i osiągnięcia w nauce, a słabsze oceny nie eliminują ucznia. W programowaniu często sprawdzają się osoby, które z punktu widzenia opinii większości są osobami innymi. Bardzo dobrze w programowaniu sprawdzają się uczniowie z autyzmem, osoby niepełnosprawne lub osoby z innymi możliwościami intelektualnymi. To jest zupełnie nowa dziedzina, której nie rozumie opinia tzw. powszechna, nawet medialna!

 

 

poniedziałek, 10 lipiec 2017 17:38

rekrutacja trwa nadal

Rekrutacja uzupełniająca dokonywana jest bez pomocy systemu informatycznego. Rodzice będą mogli otrzymać wniosek do wypełnienia w szkole.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Rekrutacja do I klasy technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, spec. programowanie trwa w bieżącym roku do końca sierpnia. Jest to tzw. rekrutacja uzupełniająca, która odbywa się już poza systemem informatycznym.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko, będą mogli otrzymać stosowny wniosek do wypełnienia w szkole i  złożyć niezbędne dokumenty.

Wszystkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie

szkoły I. piętro, B. 21/, który jest czynny w czasie wakacji w godzinach od 7.30-do 15.30.

 

piątek, 09 czerwiec 2017 16:39

Działania proekologiczne

8 czerwca br. "Dzieci Andersa" uczestniczyły w akcji promującej działania proekologiczne w gminie Mstów. W ramach akcji uczniowie klasy III posadzili na terenie Zespołu Szkół we Mstowie drzewka oraz posprzątały teren ze śmieci. Łącząc przyjemne z pożytecznym,/ sadzenie, sprzątanie i poszerzanie wiedzy o Jurze/ młodzież rozpaliła w wyznaczonym miejscu grilla i skonsumowała upieczone kiełbaski. Nie muszę dodawać, że akcja ZS im. gen. W. Andersa spotkała się z uznaniem władz gminy i zadowoleniem dyrekcji miejscowej szkoły. Nasza młodzież spisała się na medal podejmując działania proekologiczne oraz pionierskie w zakresie przyszłości geologicznej terenu Jury.

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

jun-slider < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

czwartek, 18 maj 2017 18:26

Animacja i grafika

Projektowanie - Grafika - Animacja

Przedmioty w Programie Grafiki Komputerowej  Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop 

 1.  Grafika wektorowa z Adobe Illustrator  
 2.  Skład poligraficzny z Adobe InDesign 
 3.  Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash 
 4.  Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej 
 5.  Artystyczne aspekty grafiki 
 6.  Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver 
 7.  Projektowanie i tworzenie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator 
 8.  Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad oraz SketchUp 
 9.  Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej 

 

piątek, 17 marzec 2017 15:32

Rachunkowość od podstaw

 Rachunkowości od podstaw

Adresaci kursu:

Kurs rachunkowości od podstaw  przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach.

Data przeprowadzenia - z chwilą zebrania grupy min.15osobowej, koszt-300 zl./os.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele  w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce  realizacji zajęć:  ZS  im. Gen Wł. Andersa , ul. Targowa 29

Sposób zapisywania się na zajęcia: osobiście w siedzibie placówki lub telefonicznie: 34/3619100

Forma nauki

Kurs obejmuje 150 godzin w  formie wykładu i ćwiczeń na komputerach

Program kursu:

 • Podstawowe metody i zasady rachunkowości.
 • Przedmiot rachunkowości czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Organizację rachunkowości i zakładowy plan kont.
 • Podstawy ewidencji księgowej
 • Ewidencja operacji bilansowych
 • Ewidencja operacji wynikowych takich jak sprzedaż produktów, zakup usługi zewnętrznej.
 • Składniki bilansu w tym poszczególne elementy aktywów oraz pasywów.
 • Klasyfikacja i ewidencja przychodów oraz kosztów, w tym przychody i koszty podstawowej, pozostałej oraz finansowej działalności.
 • Rachunek kosztów
 • Zasady kalkulacji wyniku finansowego.
 • operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych
 • błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 • zapoznanie z  oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 • Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

piątek, 17 marzec 2017 15:17

język angielski branżowy ITI

Kurs ten przeznaczony jest dla pracowników działu IT od poziomu podstawowego A1 do średniozaawansowanego B2. Kurs może być rozszerzony lub skrócony w zależności od potrzeb słuchaczy. Istnieje możliwość stworzenia zajęć grupowych lub indywidualnych.

Celem kursu jest podniesienie znajomości z języka ogólnego w zakresie sprawnego komunikowania się w języku obcym (angielskim) . Oprócz podniesienia kompetencji językowych oferujemy również zajęcia  komunikacyjne z wykorzystaniem języka branżowego. Znajomość języka zawodowego z pewnością będzie atutem na obecnym rynku pracy a co za tym idzie stworzy szansę na lepsze zarobki oraz zwiększy możliwość awansu

w pracy a także zatrudnienia w firmach zagranicznych.

Kurs obejmuje 120 godzin na odpowiednim poziomie nauczania (podstawowym, średniozaawansowanym). Całość podzielona jest na moduły :

- język angielski ogólny (60 godzin) ,

- język angielski branżowy (20 godzin),

- język angielski komunikacyjny (30 godzin),

- zajęcia z autoprezentacji: prezentacja projektów, negocjowanie umów, rozmowa kwalifikacyjna, etc. ( 10 godzin).

Każdy moduł kończy się egzaminem wewnętrznym a po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Uczestnicy kursu otrzymują pełny komplet materiałów szkoleniowych.Podczas szkoleń zapewniamy napoje gorące (kawę , herbatę) dla wszystkich uczestników.

min. liczebnośc grupy - 15; koszt kursu od 1 uczestnika- 240 zł.

Kurs ten przeznaczony jest dla pracowników działu IT od poziomu podstawowego A1 do średniozaawansowanego B2. Kurs może być rozszerzony lub skrócony w zależności od potrzeb słuchaczy. Istnieje możliwość stworzenia zajęć grupowych lub indywidualnych.

Celem kursu jest podniesienie znajomości z języka ogólnego w zakresie sprawnego komunikowania się w języku obcym (angielskim) . Oprócz podniesienia kompetencji językowych oferujemy również zajęcia  komunikacyjne z wykorzystaniem języka branżowego. Znajomość języka zawodowego z pewnością będzie atutem na obecnym rynku pracy a co za tym idzie stworzy szansę na lepsze zarobki oraz zwiększy możliwość awansu

w pracy a także zatrudnienia w firmach zagranicznych.

     Kurs obejmuje 120 godzin na odpowiednim poziomie nauczania (podstawowym, średniozaawansowanym). Całość podzielona jest na moduły :

- język angielski ogólny (60 godzin) ,

- język angielski branżowy (20 godzin),

- język angielski komunikacyjny (30 godzin),

- zajęcia z autoprezentacji: prezentacja projektów, negocjowanie umów, rozmowa kwalifikacyjna, etc. ( 10 godzin).

   Każdy moduł kończy się egzaminem wewnętrznym a po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Uczestnicy kursu otrzymują pełny komplet materiałów szkoleniowych.

Podczas szkoleń zapewniamy napoje gorące (kawę , herbatę) dla wszystkich uczestników.

bip

epuap

reforma

CKE

OKE Jaworzno

Mannequin

 

old wwwPoprzednia strona