TGiPC dla dorosłych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dla dorosłych - opis zawodu

  Opis zawodu:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje:

-różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.

-plakaty, ulotki, wizytówki, logo, księgi znaku, reklamy,

-tworzy postacie i różne obiekty do gier komputerowych oraz gry.

-Uczy się o drukarstwie,

-wykonuje  kolorowanki, pocztówki itp. oraz je drukuje 

Efektem jego pracy mogą być reklamy w prasie, telewizji, Internecie.
Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Jak może go zdobyc osoba dorosła? 

Osoba dorosła, która chce się przekwalifikować i zdobyć drugi zawód lub osoba. która chce zdobyc  umiejętności zawodowe ma różne mozliwości:

- kończy kursy umiejetności zawodowych / tzw. kuz/ w obrebie kwalifikacji zawodowych i programu/ po zaliczeniu kuzu otrzymuje zaświadczenie umiejętności zawodowych w zakresie nabycia umiejętności np. projektowania graficznego lub drukowania cyfrowego lub kończy tzw. KKZ, czyli kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie  kwalifikacji:
 - przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 - wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 - drukowanie cyfrowe i zdaje egzamin zewnętrzny, otrzymując tytuł technika

bip

epuap

reforma

CKE

OKE Jaworzno

Mannequin

 

old wwwPoprzednia strona