Nasze osiągnięcia

Odkryj swój talent

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa – jako jedyna szkoła z Częstochowy której uczniowie mieli okazję pokazać swe zawodowe umiejętności.-uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych.

W projekcie wzięło udział 1585 instytucji z 45 krajów. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Komisję Europejską adresowane do podmiotów działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Inicjatywa ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez np. zorganizowanie szeregu spotkań, prezentowanie przykładów dobrych praktyk, dzielenie się innowacyjnymi pomysłami.

W ramach ETUZ uczniowie klas I i IV Technikum nr 4 kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowali piękne prace, zgodnie z hasłem „Odkryj swój talent”. Aktualnie są one wystawione na wystawach: w szkole, poza Częstochową – w instytucjach charytatywnych oraz w RODN “WOM” w Częstochowie, w którym wystawa w będzie prezentowana do marca 2018 r., a później zawędruje do SOD przy ulicy Kosmowskiej.