Aktualności - tu się dzieje ...

Przemysłowa Akademia Rozwoju

W ISD Huta Częstochowa zaczął być realizowany projekt PAR, podprojektem jest „Młoda Huta”, przedsięwzięcie mające na celu pozyskanie młodych kadr do pracy. W ramach współpracy ZS im. gen. W. Andersa realizuje spotkania młodzieży z pracownikami PAR, a także nasi nauczyciele języka prowadzą szkolenia z języka angielskiego branżowego dla pracowników Huty