Nasze osiągnięcia

Karolina Musiał zajęła I miejsce :) !!!

Karolina Musiał zajęła I miejsce w konkursie

„KOBIETY POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI – POLKI, KTÓRE ZAPISAŁY SIĘ W HISTORII OJCZYZNY”

pod patronatem Poseł na Sejm Lidii Burzyńskiej. Konkurs przygotowany na okoliczność 100-lecia Niepodległości Polski.