Aktualności - tu się dzieje ...

Ogólnopolski Tydzień Kariery ” Pasja, Profesja, Powołanie

Trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery (21-25 października 2019 r.). Tegoroczne hasło to „Pasja, profesja, powołanie”. OTK to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich
i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Przebiega pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
W naszej szkole odbyły się warsztaty dla klasy III na temat szans i zagrożeń dotyczących pracy za granicą przeprowadzone przez p. Elżbietę Brągiel, pracownika Centrum Informacji Zawodowej oraz dla klas VII i VIII przeprowadzone przez doradców z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, na temat poznawania predyspozycji zawodowych. Planujemy również wystawę plakatów wykonanych przez uczniów technikum.