Projekt Multikulturowy

Dnia 14.02.2020 roku uczniowie kl. Ib Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa poszukiwali w Bibliotece Publicznej im dr. Wł. Biegańskiego informacji na temat historii żydowskich mieszkańców Częstochowy. Spotkanie w bibliotece odbyło się w ramach realizacji projektu “Poznanie historii Częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.