Aktualności - tu się dzieje ...

KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada, że pod koniec marca Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi przez internet próbne egzaminy ósmoklasisty.

Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji, mogli spróbować swoich sił podczas próbnego egzaminu. Chcemy zaangażować w to również nauczycieli. O szczegółach poinformujemy do końca tygodnia wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną – mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska

Nie ma decyzji o przeniesieniu właściwych egzaminów

Arkusze egzaminacyjne będą opublikowane w dniu próbnego sprawdzianu na stronach CKE.

Jak podkreśla MEN, nie zapadła decyzja o przeniesieniu właściwych egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty ma się odbyć od 21 do 23 kwietnia. Tegoroczne matury mają się rozpocząć 4 maja.

Źródło www.rmf24.pl