Aktualności - tu się dzieje ...

Ogłoszenie ZFŚS

Z uwagi na panujące ograniczenia  ze względu na pandemię Coronavirusa  informujemy uczestników Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych naszej szkoły , że wydłuża się termin składania wniosków tj. od 20 maja do 30 czerwca 2020 r.

Wnioski na dofinansowanie wypoczynku (zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS) wraz z załącznikami  ( Zał. nr 12  do Regulaminu ZFŚS oraz PIT) należy składać  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty email na adres   zsleg@edukacja.czestochowa.pl (skany).

Druki są dostępne na naszej stronie www.zsanders.eu

Dyrektor Zespołu Szkół im.gen.W.Andersa

mgr Iwona Brzezowska