Aktualności - tu się dzieje ...Współpraca międzynarodowa

Film „Spotkanie z historią Żydów częstochowian”

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa zaprasza na „Spotkanie z historią Żydów częstochowian”.Film przygotowany został w ramach realizacji projektu „Poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.