Aktualności - tu się dzieje ...

Aplikacja STOP COVID-19

25 lutego 2021 r. w woj. śląskim ruszyła akcja promująca aplikację STOP COVID ProteGO
Safe.
Informacje zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach oraz portalach społecznościowych.

– https://www.gov.pl/web/wsse-katowice
– https://www.facebook.com/WSSEKatowice/posts/862206357659187
– https://twitter.com/wssekatowice/status/1364535585277378565
– https://www.instagram.com/p/CLrDYigj7mE/?utm_source=ig_web_copy_link 

– https://www.gov.pl/web/protegosafe/jak-to-dziala

– https://www.gov.pl/web/protegosafe/protego-safe