Aktualności - tu się dzieje ...

Nasza szkoła w CMI

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa jest partnerem w realizacji grantu CMI, w ramach którego zostało utworzone koło informatyczne dla uczniów.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Od października 12-osobowa grupa uczniów bierze udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Tematyka koła informatycznego jest dość urozmaicona, jednak głównie nauka dotyczy zagadnień algorytmiki i programowania. Uczniowie z zapałem doskonalą swoje umiejętności programistyczne oraz poznają nowe języki i techniki programowania. W trakcie zajęć mają możliwość zapoznania się z różnymi sposobami rozwiązywania zadań i problemów metodami algorytmicznymi.

Warto podkreślić również, iż w ramach projektu w II semestrze szkoła otrzymała pakiet 3 robotów do współpracy z tabletami i komputerami, które będą służyć uczniom i uatrakcyjnią zajęcia informatyczne.

Projekt, którego partnerami są Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska oraz inne prestiżowe uczelnie, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. VID_20210313_120302 VID_20210313_120331