“Cyberbezpieczeństwo ponad granicami”

Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie uczestników do mobilności

Wszyscy zrekrutowani uczniowie, którzy w listopadzie 2022 roku wyjechali do Brindisi we Włoszech w ramach organizowanego przedsięwzięcia: „Cyberbezpieczeńsywo ponad granicami” w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego od września brali udział w dodatkowych zajęciach mających na celu jak najlepsze przygotowanie do realizowanej mobilności. Zajęcia, które zaproponowano uczniom miały charakter językowy, kulturowy, ale też merytoryczny i pedagogiczny.  Uczniowie poznali i utrwalili słownictwo związane z tematyką projektu oraz ćwiczyli spontaniczne wypowiedzi w języku włoskim. Przed wyjazdem uczestnicy projektu przygotowali prezentacje multimedialne na temat naszego miasta i kraju. Ponadto, jeszcze przed wyjazdem uczniowie obu szkół uczestniczyli w spotkaniach online, podczas których mogli wymienić się doświadczeniami i omówić proces tworzenia strony internetowej o cyber zagrożeniach.  Celem zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole.

Wizyta przygotowawcza

Wizyta przygotowawcza przedsięwzięcia „Cyberbezpieczeństwo ponad granicami” realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorki projektu  wzięły udział w wizycie przygotowawczej w Brindisi we Włoszech. Celem wizyty było podpisanie umowy z instytucją przyjmującą Istituto Tecnico Technologico “G. Giorgi” w Brindisi, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji oraz  końcowe dopracowanie zajęć pod względem tematycznym. Podczas wizyty sprawdzono miejsce zakwaterowania, dojazd do szkoły komunikacją miejską oraz zorganizowano wyżywienie.