Aktualności - tu się dzieje ...

Odkryj swój talent

Posted on

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa – jako jedyna szkoła z Częstochowy której uczniowie mieli okazję pokazać swe zawodowe umiejętności.-uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych. W projekcie wzięło udział 1585 instytucji z 45 krajów. Jest to przedsięwzięcie organizowane przez Komisję Europejską adresowane do podmiotów działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Inicjatywa ma na celu […]