Rekrutacja 2018/2019

ZSANDERS_LOGO

Zespół Szkół im. gen. W. Andersa

ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do:

Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia nr. 2 

dzienna do klasy I wielozawodowej

Zasady rekrutacji … czytaj dalej

Technikum nr. 4 

dzienne do klasy I dwuzawodowej

 
Zasady rekrutacji … czytaj dalej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

po podstawowej szkole, gimnazjum, dawniej zasadniczej szkole zawodowej na rok /zaoczne/