sesja online.
7 grudnia członkowie szkolnego Klubu Europejskiego ZSA uczestniczyli w sesji EUROSCOLA online. Spotkanie było poświęcone prawom człowieka.