O PROJEKCIE – Pamięć81

PROJEKT

“GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY! “

http://pamiec81.pl/index.php/o-projekcie/

Zdjęcie prezentujące szkolny kącik patriotyczno-historyczny przygotowany w ramach projektu ” Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”. 

Dalsze działania w ramach projektu:

·       W ramach realizacji projektu trzech nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w wykładach o tematyce historycznej:

1)      „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność” Regionu Częstochowskiego” w dniu 21.10.21 r.

2)      „Znane i nieznane – o „Solidarności” lat osiemdziesiątych Regionu Częstochowskiego” w dniu 12.10.21 r.

3)      „Znane i nieznane – o „Solidarności” lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” w dniu 12.10.21 r.

·       Uczeń klasy I a Norbert Suliga wziął udział w wojewódzkim konkursie literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”

·       Uczniowie Technikum nr 4 wzięli udział w pokazie wystawy przygotowanej przez IPN „Stan wojenny 1981-1983” (zdjęcie)

15 listopada br. w naszej szkole odbył się pokaz filmu “Nie zabierajcie mamy”. 

“Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981 – Pamiętamy” w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa w dniach 8,15-16 listopada br. dla poszczególnych klas Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie odbyły się pokazy wystawy IPN na temat stanu wojennego. Dołączamy zdjęcia.