Aktualności - tu się dzieje ...

Projekt Multikulturowy

Posted on

Dnia 14.02.2020 roku uczniowie kl. Ib Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa poszukiwali w Bibliotece Publicznej im dr. Wł. Biegańskiego informacji na temat historii żydowskich mieszkańców Częstochowy. Spotkanie w bibliotece odbyło się w ramach realizacji projektu „Poznanie historii Częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Aktualności - tu się dzieje ...

Współpraca z Izraelem

Posted on

ZS Anders-Izrael Dziś w Ratuszu Miejskim odbyło się dwustronne spotkanie izraelskich przewodników z władzami miasta oraz szkołami współpracującymi ze szkołami w Izraelu. Cel- na bazie dotychczasowych działań, wypracowanie lepszych rozwiązań. Spotkanie było miłe i twórcze. Władze Czestochowy reprezentował wiceprezydent R. Stefaniak i naczelnik G. Papalski, Alon Goldman- Swiatowe Stowarzyszenie Żydów Czestochowskich. Wsrod przybyłych zawitali także […]

Aktualności - tu się dzieje ...

Projekt dual

Posted on

projektdual.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Platforma cyfrowa związana z edukacją zawodową i kształceniem oraz szkoleniem w systemie dualnym powstała w projekcie pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia kształcenia zawodowego” (POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16) – to narzędzie, którego przeznaczeniem jest wsparcie procesu wdrażania postulatu kształcenia dualnego oraz […]

Aktualności - tu się dzieje ...

Sukces kulinarny słuchaczy kl. VIII SPD

Posted on

Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych wzięli udział w IV Powiatowym Konkursie Integracyjnym” Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód”Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa Nr 41 w Częstochowie oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie. Nasi słuchacze są utalentowani i zajęli:I miejsce Magdalena Jakubczyk, Mateusz KoziełII miejsce Agnieszka Rosińska, Daniel OgińskiIII miejsce Kamila Dziuk. […]