Pedagog Szkolny

W Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych działa telefon zaufania dla
uczniów.

Harmonogram
dyżurów telefonicznych:

Dzień tygodnia Godziny Nr telefonu
Poniedziałek 14.00 – 16.00 533 300 966
Środa 14.00 – 16.00 739 212 739
Czwartek 14.00 – 16.00 533 300 136

adres mailowy poradni online

online.poradnia@gmail.com

Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży oraz promowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i innym zachowaniom ryzykownym przez dodatkowe działanie psychologa w szkołach ponadpodstawowych na teranie Częstochowy

 linki do warsztatów dla rodziców:https://aneta957.clickmeeting.com/warsztaty-profilaktyczne-dla-rodzicow-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien

Link do warsztatów dla nauczycieli:https://aneta957.clickmeeting.com/warsztaty-szkoleniowe-dla-pedagogow-i-wychowawcow1