Power

 

“Cyberbezpieczeństwo ponad granicami”

Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie uczestników do mobilności

Wszyscy zrekrutowani uczniowie, którzy w listopadzie 2022 roku wyjechali do Brindisi we Włoszech w ramach organizowanego przedsięwzięcia: „Cyberbezpieczeńsywo ponad granicami” w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego od września brali udział w dodatkowych zajęciach mających na celu jak najlepsze przygotowanie do realizowanej mobilności. Zajęcia, które zaproponowano uczniom miały charakter językowy, kulturowy, ale też merytoryczny i pedagogiczny.  Uczniowie poznali i utrwalili słownictwo związane z tematyką projektu oraz ćwiczyli spontaniczne wypowiedzi w języku włoskim. Przed wyjazdem uczestnicy projektu przygotowali prezentacje multimedialne na temat naszego miasta i kraju. Ponadto, jeszcze przed wyjazdem uczniowie obu szkół uczestniczyli w spotkaniach online, podczas których mogli wymienić się doświadczeniami i omówić proces tworzenia strony internetowej o cyber zagrożeniach.  Celem zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole.

 

Wizyta przygotowawcza

Wizyta przygotowawcza przedsięwzięcia „Cyberbezpieczeństwo ponad granicami” realizowanego w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorki projektu  wzięły udział w wizycie przygotowawczej w Brindisi we Włoszech. Celem wizyty było podpisanie umowy z instytucją przyjmującą Istituto Tecnico Technologico “G. Giorgi” w Brindisi, przygotowanie wzorów potrzebnej dokumentacji oraz  końcowe dopracowanie zajęć pod względem tematycznym. Podczas wizyty sprawdzono miejsce zakwaterowania, dojazd do szkoły komunikacją miejską oraz zorganizowano wyżywienie.

Brindisi

Do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pptx Brindisi 40 MB 140