Nauczyciele

Grono pedagogiczne:


Język polski

 •  mgr Iwona Brzezowska – dyrektor szkoły
 •  mgr Iwona Kowalik
 • mgr Anna Hałaczkiewicz
 • mgr Marzena Cesarz
 • mgr Beata Dąbrowska

Język angielski

 •  mgr Anna Szymańska
 •  mgr Agnieszka Kustra
 • mgr Dorota Łęgowik
 • mgr Beata Strączyńska

Język niemiecki

 •  mgr Aneta Włodek

Historia

 • dr Sławomir Maślikowski
 •  mgr Krzysztof Badeński

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Krzysztof Badeński

Historia i Teraźniejszość

 • dr Sławomir Maślikowski
 •  mgr Krzysztof Badeński

Filozofia

 • mgr Iwona Kowalik

Matematyka

 • mgr Justyna Stępień
 • mgr Elżbieta Krygier – Żyła
 • mgr Tomasz Tomczyk

Fizyka

 • mgr Agnieszka Zapłata

Chemia

 • mgr Agnieszka Zapłata

Biologia

 • mgr Agnieszka Zapłata
 • mgr Justyna Klimczak

Geografia

 • mgr Dorota Bożek – wicedyrektor szkoły
 • mgr Justyna Klimczak

Religia

 • ks mgr Marek Madej

Plastyka

 • mgr Katarzyna Micińska
 • mgr Agnieszka Kolarska – Kupczak

Etyka

 • mgr Iwona Kowalik

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • mgr Piotr Skuza

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Piotr Skuza

Wychowanie fizyczne

 • mgr Piotr Skuza
 • mgr Andrzej Pęcherzewski

Informatyka

 • mgr Tomasz Tomczyk
 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Renata Bartosik

Przedmioty zawodowe praktyczne

 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Renata Bartosik
 • mgr Katarzyna Micińska
 • mgr Agnieszka Kolarska – Kupczak
 • mgr Tomasz Tomczyk

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Katarzyna Micińska
 • mgr Renata Bartosik
 • mgr Agnieszka Kolarska – Kupczak
 • mgr Tomasz Tomczyk

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Krzysztof Badeński

WYCHOWAWCY KLAS

Technikum Nr 4

 • Ig – mgr Marzena Cesarz
 • 1p – mgr Justyna Stępień
 • IIa – mgr Agnieszka Kustra
 • IIIa – mgr Andrzej Pęcherzewski
 • IVa – mgr Anna Szymańska
 • IVb – mgr Piotr Skuza

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 •  VII semestr I i II – mgr Katarzyna Ryś
 • VIII semestr III i IV – mgr Renata Bartosik

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • semestr 1/2 – mgr Tomasz Tomczyk
 • semestr 3/4 – mgr Krzysztof Badeński 
 • semestr 5/6  – mgr Iwona Kowalik
 • semestr 6/7 – mgr Anna Hałaczkiewicz
 • semestr 7/8 – mgr Agnieszka Zapłata

Oddziały przygotowawcze

 • OP – mgr Elżbieta Krygier – Żyła

Pedagog:

mgr Katarzyna Ryś – godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • poniedziałek 10.00 – 15.00
 • poniedziałek (13.00 – 15:00 konsultacje dla uczniów i słuchaczy)
 • wtorek 09:00 -14:00
 • środa 11:00– 16:00
 • środa (13:00 – 16:00 konsultacje dla uczniów, słuchaczy i rodziców)
 • czwartek 9:00– 13:00
 • piątek: 9:00-12:00

Biblioteka szkolna:

mgr Anna Hałaczkiewicz – godziny pracy biblioteki:

 1. Poniedziałek – 9:00 – 15:00
 2. Wtorek – 9:00 – 15:00
 3. Środa – 9:00 – 15:00
 4. Czwartek – 9:00 – 15:00
 5. Piątek – 9:00 – 15:00