Nauczyciele

Grono pedagogiczne
Wychowawcy klas
Biblioteka szkolna
Grono pedagogiczne

 • mgr Renata Bartosik – przedmioty zawodowe TCPG
 • mgr Dorota Bożek –  zastępca dyrektora, geografia, WOS
 • mgr Iwona Brzezowska – język polski
 • mgr Anna Szymańska – język angielski
 • mgr Anna Hałaczkiewicz – język polski, biblioteka
 • dr Daria Jekiel – język polski
 • mgr Iwona Kowalik – etyka, filozofia
 • mgr Agnieszka Kustra – język angielski
 • mgr Barbara Markowska – religia
 • dr Sławomir Maślikowski – historia
 • mgr Andrzej Pęcherzewski – wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Monika Sikora – informatyka, przedmioty zawodowe TCPG
 • mgr Piotr Skuza – BHP, EDB
 • mgr Justyna Stępień – matematyka
 • mgr Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz – język polski, doradztwo zawodowe
 • mgr Aneta Włodek – język niemiecki
 • mgr  Krzysztof Badeński – historia, informatyka, przedmioty zawodowe TCPG
 • mgr Ireneusz Lorent – przedmioty zawodowe TCPG, programowanie
 • mgr Agnieszka Zapłata – chemia, fizyka, biologia, matematyka

Pedagog:

 • mgr Katarzyna Ryś – godziny pracy pedagoga szkolnego – poniedziałek 9.00– 11.30 i 12.30-15.00 wtorek 11.-16.00, środa 9.00– 14,00 , czwartek 9.00– 13:00, piątek: 9.00-12.00

Wychowawcy klas

 • III T: mgr Renata Bartosik
 • II T: mgr Justyna Stępień
 • I aT : Anna Szymańska
 • I bT: Aneta Włodek
 • VII SPD: mgr Agnieszka Kustra
 • VIII SPD: mgr Katarzyna Ryś
 • VII /II SPD: mgr Agnieszka Kustra
 • VIII/IV SPD: mgr Katarzyna Ryś
 • LOD- III Rok : mgr Anna Hałaczkiewicz
 • LOD – II Rok : mgr Agnieszka Zapłata
 • LOD – I Rok ( 4letni): mgr Daria Jekiel
 • LOD – I Rok ( 3letni): mgr Iwona Kowalik

Biblioteka szkolna

Bibliotekarz – mgr Anna Hałaczkiewicz


Godziny pracy biblioteki

 1. Poniedziałek – 9:00 – 17:00
 2. Wtorek – 9:00 – 17:00
 3. Środa – 8:00 – 16:00
 4. Czwartek – 9:00 – 17:00
 5. Piątek – 9:00 – 17:00