Nauczyciele

Grono pedagogiczne:


Język polski

 •  mgr Iwona Brzezowska – dyrektor szkoły
 •  mgr Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz
 •  mgr Iwona Kowalik
 • dr Daria Jekiel
 • mgr Anna Hałaczkiewicz

Język angielski

 •  mgr Anna Szymańska
 •  mgr Agnieszka Kustra

Język niemiecki

 •  mgr Aneta Włodek

Historia

 • dr Sławomir Maślikowski
 •  mgr Krzysztof Badeński

Wiedza o społeczeństwie

 •  dr Daria Jekiel
 • mgr Krzysztof Badeński

Filozofia

 • mgr Iwona Kowalik

Matematyka

 • mgr Justyna Stępień
 • mgr Agnieszka Zapłata

Fizyka

 • mgr Agnieszka Zapłata

Chemia

 • mgr Agnieszka Zapłata

Biologia

 • mgr Agnieszka Zapłata

Geografia

 • mgr Dorota Bożek – wicedyrektor szkoły
 • mgr Justyna Klimczak

Religia

 • mgr Barbara Markowska

Etyka

 • mgr Iwona Kowalik

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • mgr Piotr Skuza

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Piotr Skuza

Wychowanie fizyczne

 • mgr Piotr Skuza
 • mgr Andrzej Pęcherzewski

Informatyka

 • mgr Grzegorz Purgal
 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Renata Bartosik
 • mgr Anna Trojanowska-Olas

Przedmioty zawodowe praktyczne

 • mgr Ireneusz Lorent
 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Renata Bartosik
 • mgr Grzegorz Purgal
 • mgr Anna Trojanowska-Olas
 • mgr Katarzyna Micińska
 • dr Dariusz Markiewicz

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • mgr Grzegorz Purgal
 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Ireneusz Lorent
 • mgr Anna Trojanowska-Olas
 • mgr Katarzyna Micińska
 • dr Dariusz Markiewicz

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Krzysztof Badeński
 • mgr Grzegorz Purgal

WYCHOWAWCY KLAS

Technikum Nr 4

 •  Ia – mgr Anna Szymańska
 •  Ib – mgr Piotr Skuza
 • IIa – mgr Justyna Stępień
 • IIIa – mgr Renata Bartosik

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 •  VII semestr I i II – mgr Agnieszka Kustra
 •  VIII semestr III i IV – mgr Katarzyna Ryś

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 •  I semestr zimowy – mgr Anna Hałaczkiewicz
 •  I rok (4 letni)  – dr Daria Jekiel
 •  I rok (3 letni) –  mgr Iwona Kowalik
 •  II rok – mgr Agnieszka Zapłata
 •  III rok – mgr Anna Hałaczkiewicz

Doradztwo zawodowe:

mgr Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz – godziny pracy doradcy zawodowego:

 • poniedziałek 9:30 – 15:30
 • wtorek 9:30 – 11:30
 • środa 11:30 – 12:30
 • piątek 12:00 – 14:00

Pedagog:

mgr Katarzyna Ryś – godziny pracy pedagoga szkolnego:

 • poniedziałek 9:00– 11:30 i 12:30-15:00
 • wtorek 11:00 -16:00
 • środa 9:00– 14:00
 • czwartek 9:00– 13:00
 • piątek: 9:00-12:00

Biblioteka szkolna:

mgr Anna Hałaczkiewicz – godziny pracy biblioteki:

 1. Poniedziałek – 9:00 – 15:00
 2. Wtorek – 9:00 – 15:00
 3. Środa – 9:00 – 15:00
 4. Czwartek – 9:00 – 15:00
 5. Piątek – 9:00 – 15:00