Nauczyciele

Grono pedagogiczne 2023/2024

 

Język polski

mgr Iwona Brzezowska

mgr Małgorzata Gmitruk

mgr Iwona Kowalik

mgr Beata Dąbrowska

 

Język angielski

mgr Anna Szymańska

mgr Agnieszka Kustra

mgr Dorota Łęgowik

 

Język niemiecki

mgr Aneta Włodek

dr Małgorzata Rabęda 

 

Matematyka

mgr Justyna Stępień

mgr Elżbieta Krygier – Żyła

mgr Tadeusz Kałużny

 

Fizyka

mgr Tadeusz Kałużny

 

Chemia

mgr Agnieszka Zapłata

 

Biologia

mgr Justyna Klimczak

mgr Agnieszka Zapłata

 

Geografia

mgr Paulina Łodzińska

 

Historia, Historia i teraźniejszość

mgr Krzysztof Badeński

mgr Anna Szczepanek – Grabara

dr Sławomir Maślikowski

 

Podstawy przedsiębiorczości, Biznes i zarządzanie

mgr Tomasz Tomczyk

mgr Krzysztof Badeński

 

Informatyka

mgr Tomasz Tomczyk

mgr Krzysztof Badeński

mgr Justyna Stępień

mgr Elżbieta Krygier – Żyła

mgr Tadeusz Kałużny

mgr Renata Bartosik

 

Religia

ks. mgr Marek Madej

 

Etyka

mgr Iwona Kowalik

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Skuza

 

Plastyka

mgr Izabela Rychlewska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Piotr Skuza

mgr Andrzej Pęcherzewski

 

Przedmioty zawodowe

mgr Tomasz Tomczyk

mgr Krzysztof Badeński

mgr Elżbieta Krygier – Żyła

mgr Renata Bartosik

mgr Izabela Rychlewska

mgr Katarzyna Micińska

mgr Agnieszka Kolarska – Kupczak

 

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Monika Matysiak

mgr Małgorzata Gmitruk

mgr Anna Szczepanek – Grabara

 

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Ryś

 

Pedagog specjalny

mgr Magdalena Sobczak

 

Psycholog szkolny

mgr Maurizio Turchi

 

Biblioteka szkolna

mgr Joanna Szymocha 

 

Doradca zawodowy

mgr inż. Ewa Jachura