Aktualności - tu się dzieje ...

Projekt Multikulturowy

Posted on

Dnia 14.02.2020 roku uczniowie kl. Ib Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa poszukiwali w Bibliotece Publicznej im dr. Wł. Biegańskiego informacji na temat historii żydowskich mieszkańców Częstochowy. Spotkanie w bibliotece odbyło się w ramach realizacji projektu “Poznanie historii Częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Aktualności - tu się dzieje ...

Współpraca z Izraelem

Posted on

ZS Anders-Izrael Dziś w Ratuszu Miejskim odbyło się dwustronne spotkanie izraelskich przewodników z władzami miasta oraz szkołami współpracującymi ze szkołami w Izraelu. Cel- na bazie dotychczasowych działań, wypracowanie lepszych rozwiązań. Spotkanie było miłe i twórcze. Władze Czestochowy reprezentował wiceprezydent R. Stefaniak i naczelnik G. Papalski, Alon Goldman- Swiatowe Stowarzyszenie Żydów Czestochowskich. Wsrod przybyłych zawitali także […]