Dyrekcja

Dyrektorem naszej szkoły jest
mgr Iwona Brzezowska

…a wicedyrektorem szkoły jest
mgr Tomasz Tomczyk