Kierunki przyszłości

DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNYCH
OPTYK MECHANIK
TECHNIK TYFLOINFORMATYK
ZEGARMISTRZ
TECHNIK OPTYK
OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH