Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, to propozycja dla osób, które chcą rozwijać się – kontynuując
naukę na studiach wyższych lub w Szkole Policealnej.
W naszym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Częstochowie, mogą uczyć się osoby, które
mają ukończone 18 lat oraz skończyły Gimnazjum lub 8-letnią Szkołę Podstawową lub Zasadniczą
Szkołę Zawodową.
Zajęcia odbywają się w weekendy, przez trzy lata, tj. 6 semestrów. Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Częstochowie, to bezpłatna szkoła zaoczna – możesz więc pracować i zdobywać
wykształcenie średnie, bez zmian w swoim trybie życia.
Po ukończeniu Liceum, Słuchasz otrzymuje świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego na
druk Ministerstwa Edukacji, a po zdaniu matury – Świadectwo Dojrzałości.
Liceum Ogólnokształcące, to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy, umożliwiamy jednoczesną naukę w Liceum dla dorosłych
oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych – zwiększając tym samym swoją wartość na rynku pracy
oraz umożliwiających zdobycie cenionego zawodu.