Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych w VII i VIII klasie mogą kontynuować osoby, które z
różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły, a chcą to zrobić teraz, nie rezygnując
jednocześnie ze swoich obecnych obowiązków. Po ukończeniu szkoły podstawowej stwarzamy
możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, gdzie można uzyskać świadectwo
ukończenia szkoły średniej i następnie podjąć kształcenie w szkole policealnej na wymarzonym kierunku.