Zasady rekrutacji w Szkołach dla Dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2020 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:

  • do szkoły podstawowej dla dorosłych o świadectwo potwierdzające ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;

  • do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

————————————–

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29 lipca 2020 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)

okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.

6

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:

  • do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły;

  • do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej,

o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły.

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

od 17 sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół

podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021,

w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

 

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

 

 

1

 

 

Złożenie     wniosku    o przyjęcie     do                  szkoły       wraz z dokumentami.

 

 

od 26 października 2020 r.

do 13 listopada 2020 r.

 

 

od 14 grudnia 2020 r.

do 17 grudnia 2020 r.

 

 

2

Weryfikacja  przez komisję  rekrutacyjną   wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez      przewodniczącego      komisji   rekrutacyjnej

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 16 listopada 2020 r.

 

 

do 18 grudnia 2020 r.

 

3

Weryfikacja  przez komisję  rekrutacyjną   wniosków o przyjęcie       do        szkoły        ponadpodstawowej i dokumentów    potwierdzających    spełnienie  przez

kandydata   warunków   lub   kryteriów   branych pod

 

do 1 grudnia 2020 r.

 

do 7 stycznia 2021 r.

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 

4

Podanie    do publicznej    wiadomości                 przez komisję rekrutacyjną                 listy          kandydatów                 zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

2 grudnia 2020 r.

 

8 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

5

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:

–             do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub  VII  ośmioletniej  szkoły  podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły;

–                 do  liceum  ogólnokształcącego   dla   dorosłych   w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum   albo   ośmioletniej   szkoły podstawowej

o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do szkoły.

 

 

 

 

 

od 3 grudnia 2020 r.

do 10 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

od 11 stycznia 2021r.

do 19 stycznia 2021r.

 

6

Podanie    do publicznej    wiadomości                 przez komisję rekrutacyjną                 listy                   kandydatów                    przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

 

11 grudnia 2020 r.

 

20 stycznia 2021 r.

UWAGA Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe: W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.