Aktualności - tu się dzieje ...

Projekt multikulturowy

Dnia 20.04.2020 roku uczniowie Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa uczestniczyli w działaniach edukacyjnych online zorganizowanych przez Muzeum Polin, związanych z Akcją Żonkile. Na stronie przygotowanej przez Muzeum Polin można było zobaczyć film “Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”. Jego projekcji towarzyszył wstęp oraz komentarz historyka i edukatora Muzeum POLIN – Piotra Kowalika.
Uczniowie pogłębiają wiedzą o Holokauście w ramach realizacji projektu “Poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

PREMIERA: Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943

Przedstawiamy Państwu film “Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” w pełnej wersji, poszerzonej o relacje świadków.