Aktualności - tu się dzieje ...

Dęby Katyńskie

Nasza szkoła bierze udział w konkursie powiatowym “dęby katyńskie “. Wybór nasz padł na dr Alfreda Franke znakomitego lekarza, chirurga, działacza sportowego, który zaznaczył się w społeczności częstochowskiej.

Zmarł w obozie jenieckim w 1940 roku w Charkowie. Nasze spotkania odbywały się w celu zdobywania informacji, bibliografii, zdjęć oraz studiowanie życiorysu tej jakże znaczącej postaci.