Aktualności - tu się dzieje ...

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.

Zdjęcie prezentujące szkolny kącik patriotyczno-historyczny przygotowany w ramach projektu ” Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.