Aktualności - tu się dzieje ...

Informacja

Od 2020 r. działa darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121212 oraz specjalny czat internetowy czat.brpd.gov.pl, gdzie dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.

 

Telefon  i czat zapewniają młodym ludziom bezpieczną przestrzeń, w której są wysłuchiwani i mogą bez obaw, nawet anonimowo, przedstawić swoją perspektywę sytuacji, w jakiej się znaleźli.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12,

Bezpieczny czat internetowy czat.brpd.gov.pl.

 

Ponadto z uwagi na obecną sytuację w Ukrainie i przyjęcie do szkół dzieci i młodzieży ukraińskiej uruchomiono w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania

dyżury psychologów Warszawa, 14 kwietnia 2022 roku w języku ukraińskim i rosyjskim.

 

Przebywający na terenie Polski małoletni z Ukrainy wymagają specjalnych oddziaływań psychologicznych, a także wsparcia informacyjnego, które dzięki

dyżurowi psychologa biegle mówiącego w ich ojczystym języku są w stanie otrzymać.

 

Lista dyżurów telefonicznych skierowanych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy znajduje się na stronie: ww.brpd.gov.pl.

 

Kwietniowe dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim:

19.04 – godz.8-15

20.04 – godz.8-14

20.04 – godz.14-22

21.04 – godz.8-14

21.04 – godz.15-22

26.04 – godz.9-14

27.04 – godz.9-14

27.04 – godz.14-22

28.04 – godz.15-22

 

Także w każdy poniedziałek w godzinach od 18 do 20 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców.