Badania lekarskie dla uczniów klas pierwszych

Badania lekarskie dla uczniów klas pierwszych będą wykonywane w dniach 21 i 22 sierpnia 2023 w godzinach od 9.00 do 14.00. Szczegółowy podział zostanie udostępniony w terminie późniejszym