Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację uczniów/uczennic do projektu “Czas na staż” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie do wypełnienia w formie online!!! (uczniowie/uczennice będą wypełniać formularz online) do Koordynatorek szkolnych – Renata Bartosik będą składać wydrukowany podpisany formularz:

Link do formularza:

https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431

Co i jak długo należy zbierać:

Nabór do projektu trwa od 11.03.2024 r. do 27.03.2024 r. W tym czasie Koordynatorki szkolne przyjmują dokumenty od uczniów/uczennic.

Kandydaci/tki do projektu muszą złożyć u Koordynatorek szkolnych następujące dokumenty:

wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy wypełniony online, rekomendacja wychowawcy/czyni, ankieta motywacyjna, 2 klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu.

Jak należy wypełnić dokumenty:

Daty na wszystkich dokumentach składanych przez kandydatów/ki muszą zawierać się w okresie rekrutacji tj. od 11.03.2024 r. do 27.03.2024 r.