Aktualności - tu się dzieje ...

Nasza szkoła w CMI

Posted on

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa jest partnerem w realizacji grantu CMI, w ramach którego zostało utworzone koło informatyczne dla uczniów. Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI) to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Od października 12-osobowa grupa uczniów bierze udział w bezpłatnych zajęciach […]

Aktualności - tu się dzieje ...

Dęby Katyńskie

Posted on

Nasza szkoła bierze udział w konkursie powiatowym “dęby katyńskie “. Wybór nasz padł na dr Alfreda Franke znakomitego lekarza, chirurga, działacza sportowego, który zaznaczył się w społeczności częstochowskiej. Zmarł w obozie jenieckim w 1940 roku w Charkowie. Nasze spotkania odbywały się w celu zdobywania informacji, bibliografii, zdjęć oraz studiowanie życiorysu tej jakże znaczącej postaci.

Aktualności - tu się dzieje ...

Aplikacja STOP COVID-19

Posted on

25 lutego 2021 r. w woj. śląskim ruszyła akcja promująca aplikację STOP COVID ProteGO Safe. Informacje zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Katowicach oraz portalach społecznościowych. – https://www.gov.pl/web/wsse-katowice – https://www.facebook.com/WSSEKatowice/posts/862206357659187 – https://twitter.com/wssekatowice/status/1364535585277378565 – https://www.instagram.com/p/CLrDYigj7mE/?utm_source=ig_web_copy_link  – https://www.gov.pl/web/protegosafe/jak-to-dziala – https://www.gov.pl/web/protegosafe/protego-safe

Aktualności - tu się dzieje ...

Koniec ferii

Posted on

Drodzy Uczniowie, słuchacze i Rodzice! Czas ferii się zakończył. Od 18 stycznia wracamy do zajęć w formie zdalnej na przedmiotach ogólnokształcących, natomiast praktyczne przedmioty zawodowe oraz konsultacje z przedmiotów maturalnych i ósmoklasisty odbywają się stacjonarnie na terenie szkoły wg wyznaczonych przez nauczycieli terminów!

Aktualności - tu się dzieje ...

Informacja Biura Rzecznika Praw Dziecka o Dziecięcym telefonie zaufania i czacie Internetowym dla dzieci i młodzieży

Posted on

Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 działa teraz całodobowo. Telefon jest nieodpłatny, podobnie jak prowadzony przez profesjonalnych psychologów dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Czat nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl ochrona praw dziecka-1

Aktualności - tu się dzieje ...

Film „Spotkanie z historią Żydów częstochowian”

Posted on

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa zaprasza na „Spotkanie z historią Żydów częstochowian”.Film przygotowany został w ramach realizacji projektu „Poznanie historii częstochowskich obywateli pochodzenia żydowskiego oraz Holokaustu”, który finansowany jest przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.https://www.youtube.com/watch?v=EaZPQfHvjrk&t=1s