Promocja naszej szkoły podczas Dnia Otwartego MPK w Częstochowie