Rodzinny Piknik

27 maja nasza młodzież uczestniczyła w Rodzinnym Pikniku Ekologicznym na terenie Kamieniołomu Lipówka w Rudnikach. Uczniowie z zainteresowaniem odwiedzali liczne stoiska, prezentujące bogactwo świata roślin, zwierząt i minerałów, a także ciekawostki dotyczące hydrogeologii. Jedną z atrakcji były również pokazy eksperymentów chemicznych. Ponadto Andersiacy wzięli także udział w przygotowanej dla szkół grze terenowej o puchar Wójta Gminy Rędziny.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o promocji Szkoły 😉 Podczas imprezy uczniowie rozdawali ulotki i zachęcali uczniów szkół podstawowych do zasilenia szeregów